El perfil criminal a través de les manifestacions socials.


 

Factors explicatius de la conducta criminal segons les diferents escoles.

Teoríes psicològiques.

La conducta criminal revela el fracàs dels subjectes en aprendre les normes socials: la capacitat de condicionar a un subjecte a un determinat aprenentatge depèn quasi exclussivament de factors heretats (Eysenck).

Teoria sociològica.

L'aprenentatge vicari o observacional es basa en la "influència dels altres", sobretot dels models més significatius i, segons Bandura, el procés de modelatge es desenvolupa en tres aspectes: en família, en la subcultura i per mitjà dels models simbòlics (com els mitjans de comunicació).

Teoríes biològiques.

Al segle XX va haver una aceptació genérica dels arguments del model biosocial de Jeffery, bassat en que la conducta reflecteix les variables genètiques i les variables ambientals a través de les quals el tipus de conductes mostrades per un individu d'expliquen des d'un model de predisposició.

El perfil del terrorista.

Unsplashed background img 2

Definit per forts sentiments de pertinença i cohessió grupal, són individus que no actuen de forma aïllada. Dins del grup se satisfan les necessitats personals que la societat no els ha proporcionat, on el grup cobreix les seves necessitats de comunicació i de ser escoltat.

Violència psicològica... impasse de la violència física.

Unsplashed background img 4

La violència psicològica és un anunci de la violència física. L'anunci és l'amenaça suspesa sobre el cap de la víctima, que no sap què classe de violència va a rebre.

 

 

Trets psicològics del maltractador i espiral d'abús.

Unsplashed background img 6

L'espiral de l'abús o el maltractament no és fruit de cap malaltia o algun tipus d'addicció, sinó d'un sistema social basat en la desigualtat, en un sistema d'abús de poder, de dominació, que afecta a tots els grups socials. El maltractador comença habitualment amb el maltractament psicològic, amb l'assetjament a la seva víctima, que consisteix a anar aïllant progressivament al subjecte.

 •  

   

   L'individu i el Grup.

   El grup cobreix les seves necessitats de comunicació i de ser escoltat.

 •  

  La classe social.

  El dèficit educacional d'una classe baixa desemboca en una educació basada en la violència.

 •  

  Violència de gènere.

  Fruit de la educació basada en la violència.

 •  

  Classes socials baixes.

  Pedrera de sicaris i delinqüents comuns.

  random image
 •  

  El sistema de l'abús de poder i de dominaciónó té un objectiu clar. 

  La reducció de l'autoestima de l'altre per tranformar-lo es un ésser depenent i insegur.